Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Phong

Nậm Chim 1 - Si Pa Phìn, Nậm Pồ, Điện Biên
0384462980
dbn-nampo-thcstanphong@edu.viettel.vn